loading

Försäljningsvillkor Kullapool AB

PRISER

Priserna på hemsidan/katalogen gäller tillsvidare. Moms (25 %) är inräknad i alla priser. Om momsen ändras, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar samt reservation mot tryckfel.

BETALNINGSVILLKOR

Poolpaket 10% i handpenning vid order eller enligt offert, resterande vid leverans (mot efterkrav) alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. Spabad 10% i handpenning vid order, resterande en vecka innan leverans alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. övriga varor expedieras mot efterkrav (kontant betalning vid leveransen), förskottsbetalning eller kortbetalning. Betalning av pool & spabad skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring vid leverans. Vid kampanjerbjudanden skall alltid varan vara slutbetald senast den dag kampanjen upphör.

Alla produkter är i Kullapools ägo tills dess att fakturan är betald i sin helhet, gäller även redan installerade varor.

LEVERANS

OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad (betalningen är registrerad), ej från orderdatum. Frågor om leverans gällande poolpaket besvaras tidigast 15 dagar efter registrerad inbetalning. Lagervaror levereras omgående från vårt lager eller från fabrik.

Normalt finns våra spabad för omgående leverans (2 veckor vid beställning från Europalager).
Normalt är leveranstiden för ett poolpaket 4 veckor (beror på säsong). Tid för frakt ut till kund tillkommer. Leveranstid för pooltak är normalt 5 veckor och kan vara längre i högsäsong. Leveranstid för övriga poolöverdrag och vinterplåtar är normalt 2 veckor, kan vara längre i högsäsong. På dessa leveranstider tillkommer speditörernas transporttid. Vid beställning av ett komplett poolpaket så kommer flera leveranser med material beroende på vad som ingår i paketet (ex. pool, överdrag, vinterplåt = tre separata leveranser)

Vid synliga transportskador ska detta noteras direkt vid mottagandet på fraktsedeln. (Gäller även pallskada).Vid transportskador som inte är direkt synliga vid leverans, måste detta anmälas till transportbolaget eller Kullapool AB (beroende på leveransvillkor; se köpevillkor) inom 5 arbetsdagar från leveransdagen.

 

FRAKTVILLKOR

Fritt på bil till Er adress (garageuppfart) gäller vid fraktfri leverans. Fritt vårt lager vid icke fraktfri leverans.
OBS! Vid leverans av poolpaket, aut. poolöverdrag, spabad samt vinterplåtar krävs lossningshjälp alternativt pristillägg för kranbil, detta måste bokas direkt av kund hos speditör eller hos Kullapool AB.

 

FRAKTPRISER POOLPAKET

Frakter på varor debiteras enligt offert.

 

 FRAKTPRISER SPABAD

Frakt SPA till tomtgräns ingår i priset(i Höganäs, Helsingborg och Ängelholms kommun) om kund medverkar vid avlastning
Frakt SPA med kranlyft max 17m 3000kr
Frakt SPA med kranlyft max 25m 6000kr

 

INSTALLATION/ENTREPRENAD

Kullapool AB utför ej montering, grävning, service mm utan hänvisar till av oss rekommenderad installatör/entreprenör.

Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör. Kullapool AB fakturerar kunden för installationsarbete vid totalentreprenad.

EFTERKRAV

Efterkravsavgift är den avgift som speditörerna tar ut för att hantera betalning (pengar) mellan kund/leverantör. Efterkravsavgift tillkommer till självkostnadspris på samtliga frakter (dock ej vid förskottsbetalning).

Köpesumma 1-5.000 kr / avgift 230 kr
Köpesumma 5.001-20.000 kr / avgift 395 kr
Köpesumma 20.001-xxxxx kr / avgift 495 kr

Betalning vid efterkrav med DHL kan göras enligt följande:

  • Kontanta medel Personlig check Bankcheck/postväxel
  • Förskottsbetalning postgiro/bankgiro:
  • Kontokort MasterCard, Visa och Bank

 

RETURER

Vid retur av vara görs ett returavdrag på 30 %. Returfrakt betalas av kund. Returer måste returneras i oskadat originalemballage. Specialbeställningar (ex. liner med specialmått) kan ej returneras.

OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket till Orangeriet, . Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som skickats till utlämningsställen.

 

GARANTIER

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. På poolstommar gäller olika garantitider för olika produkter och vi hänvisar till hemsidan för detaljer. En förutsättning för att garantin på poolstommen skall gälla är att poolen står torrt med dränering vid behov. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan el. liknande, poolen skall vara fristående. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel, eller liknande.

Obs! vid garantireparation/service av våra produkter står inte Kullapool AB för demontage av trall etc eller för lyft av spabad om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till spabadet för att kunna genomföra nödvändig service. Serviceteknikerna som Kullapool anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer km-taxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad. Vid garantiåtgärd gällande pool och spa som medför vattenpåfyllning, står alltid kund för vattenanskaffandet efter eller i samband med åtgärden.

Serviceteknikerna som Kullapool anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer km-taxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad. OBS! Kostnad för service som inte faller under garantiåtagande kan komma att faktureras om inte annat är överenskommet.

 

Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer/förbrukningsartiklar såsom glödlampor, mätelektroder, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

 

REKLAMATIONSVILLKOR

Man kan aldrig reklamera en produkt innan man har fullbetalt den. Alla produkter tillhör Kullapool tills dess att de är fullbetalda. Detta gäller även redan installerade produkter. Kullapool har rätt att hämta obetalda produkter om kunden vägrar betala. I det fallet kommer eventuell inbetald handpenning att tillfalla Kullapool.

Om du har fått en produkt som är skadad, felaktig eller på annat sätt defekt så ska du kontakta oss direkt. Ring vår kundtjänst på telefon 042 – 442 42 60 eller skicka ett e-mail till kontakt@kullapool.se så att vi kan åtgärda felet.

Självklart ersätter vi dig för varan och eventuell frakt- och fakturaavgift om det skett något misstag från vår sida, men några andra anspråk på ersättning beaktas inte. I de fall en vara byts ut åligger det dig som kund att returnera den felaktiga varan till oss. Returer får absolut inte ske mot postförskott och vi skall alltid kontaktas innan produkter returneras. Ring gärna så hjälper vi dig!

Reklamation av synliga fel ska göras innan produkten monteras och används. OBS: Kosmetiska skador som tex repor, som kan uppkomma vid montering eller vid ovarsam hantering av våra produkter är inte giltig anledning till reklamation efter montage.

Vi ber er kontrollera produkten och meddela oss eventuella felaktigheter inom sju (7) dagar efter att du mottagit försändelsen. Montera inte produkten om du vill reklamera den. Som köpare har du ingen rätt att reklamera synliga fel på redan monterade produkter, t.ex monterade lameller eller pooltak. Vid dolda fel och skador på redan monterade produkter kräver vi fotodokumentation av problemet vid leverans och med förpackningen med på bild. Vill du genomföra en reklamation så kontaktar du vår kundtjänst på telefonnummer 042 442 42 60 eller via e-mail till kontakt@kullapool.se så hjälper vi dig med en smidig hantering. Se till att alltid komma överens med oss innan du hanterar reklamerade produkter.

För oss är det självklart att i alla lägen följa Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden och svensk lag. Det innebär bland annat att du har rätt att häva ditt köp om våra produkters egenskaper inte stämmer överens med våra beskrivningar och vad vi avtalat vid köpet. I Sverige gäller denna reklamationsrätt under tre (3) år. Eventuella tvister skall avgöras av svensk domstol och enligt svensk lag.

För skador på paket och andra problem med transporten se Leverans.

Gör så här:

  • Kontakta Kullapool AB för att få en reklamationsblankett
  • Fyll i reklamationsblanketten
  • Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada. Foto går också bra att e-posta till info@kullapool.se

 

SKADESTÅND – ERSÄTTNING

Kullapool AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund (ex. hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer osv.) vid ev. sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. Fraktbolaget ansvarar för allt gods tills dess att det är avlastat och Kullapool tar inget ekonomiskt ansvar för fraktbolagets eventuella skador på gods eller egendom som uppstår under transporten.

Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att allt gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid monteringen.

 

FORCE MAJEUR

Kullapool AB ansvarar inte för förseningar eller prisändringar som sker på grund av krig, eldsvåda, valutarestriktioner, terroristattacker, tekniska fel i el-, tele- och dataförbindelser eller fel i leveranser från underleverantörer eller några andra omständigheter som är utom vår kontroll. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som ger befrielse från skadestånd och andra påföljder.